مارا دنبال کنید:
امروز یکشنبه 3 تیر

سازه های آبی شوشتر


توضیحات

مجموعه ای به هم پیوسته از ۱۳ اثر تاریخی شامل پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال کند و های دست تونل های عظیم هدایت آب است. این ۱۳اثر به کنند و صورت یک سیستم واحد هیدرولیکی و در ارتباط با یکدیگر کار می در دوران هخامنشیان تا ن ساسانیا جهت بهره گیری بیشتر از آب ساخته شدهاند این ۱۳ اثر تاریخی به فاصله کمی از یکدیگر در محدوده شهر شوشتر واقع شده اند  به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسیدهاند

بند میزان:
بند میزان یک اثر بسیار مهم در مجموعه بناهای آبی تاریخی شوشتر است که رودخانه کارون را به دو شاخه شطیط و گرگر با نسبت مشخص۴ دانگه و ۲ کند. این بند با شماره دانگه تقسیم می ۲۳۳۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده .است

برج کلاه فرنگی:
بقایای برج ۸ ضلعی در کنار رود شطیط است که بر فراز تپه کوتاهی مشرف به بند میزان ساخته شده است. مردم شوشتر این بنا را کلاه فرنگی می نامند و بر این باورند جای دیده بانی بر پهنه رودخانه و نظارت بر کار کارگران بوده است، بنا به نظریه دیگری از این برج بر مقدار و شدت جریان رودخانه نظارت میشده.است
 نهر گرگ: نهر گرگر آب راهی ساختگی از رود کارون است که در دوره
هخامنشیان تا دوره ساسانیان حفر شده و در شمالشهر شوشتر توسط
بند میزاناز رود کارون جدا میشود و راه جنوب را در پیش میگیرد. این نهر با شماره  ۱۷۵۹۹ درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده.است

مجموعه آبشارها و آسیاب های آبی :

مجموعه آبشارها و آسیاب های آبی بزرگ ترین و پربازدیدترین بخش
سیستم آبی تاریخی شوشتر(سازههای آبی تاریخی شوشتر) است. در این مجموعه باستانی تعداد قابل توجهی آسیاب آبی وجود دارد و نمونه کامل و بزرگی از به کارگیری نیروی آب برای چرخاندن آسیاب ها را می
توان در آن مشاهده نمود. این مجموعه از بی مانندترین نمونه هایی است که جهت استفاده بهینه از آب در ادوار کهن مورد بهره برداری قرار گرفته .است
بند ماهی بازان (بند خداآفرین)
بند ماهی بازان در اراضی شهر تاریخی دستوا و به منظور بالا نگهداشتن سطح آب ساخته شده است. این بند با شماره ۴۲۰۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده .است

قلعه سلاسل
قلعه سلاسل دژی بسیار بزرگ و دارای حیاط های مفصل و متعدد، سربازخانه ها، طویله ها، حمام ها، شبستان ها، باغچه برج ها، قورخانه، نقاره خانه، حرم خانه، آشپزخانه، قاپی های متعدد، حوض
های بزرگ، حصار و خندق بوده است.
این قلعه مرکز کنترل نهر داریون و همچنین محل استقرار والی خوزستان بوده است. باوجود تخریب قسمت عمده این قلعه، بخش .های باقیمانده چشمگیر و بسیار دیدنی هستند

نهر داریون
نهر داریوندر دورهداریوش اول هخامنشیحفر شده و وظیفه آبیاری دشت میاناب شوشتر را داشتهاست. ایننهر با شماره۴۱۴۱در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده.است
پل شادِروان (بند قیصر)
پل شادِروان شوشتر یا بند قیصر مربوط به دورانساسانیاست. به موجب روایات شرقی شاپور یکم شاهنشاه ساسانی پس از اسارت والریانوس د امپراتور روم او را مجبور کرد که در ساخت پل بن
شوشترکار کند فردوسی در شاهنامه خود ابیاتی را در وصف ساخت پل شادروان آورده.است
پل بند لشکر
پل بند لشکر یا دروازه لشکر، یکی از دروازه های ششگانه تاریخی شوشتر بوده و هنوز آثاری از حصار شوشتر را در کنار این پل بند می
توان دید. بر بلندای صخره ای مشرف به نواحی اطراف، یک بنای مذهبی به نام امامزاده عبدالل واقع است که بر روی معبد آناهیتا (الهه آب و باروری در ایران باستان) بنا شده .است
پل بند شرابدار
بند شرابدار در منطقه شرابدار (کمیته سوخت) شوشتر و بر روی شاخه
ای از نهر داریون موسوم به نهر رقط به - صورت شرقی غربی قرار گرفتهاست. این سازه را بین دو بنای آبی مهم پل بند لشکر و پل بند ماهی بازان شاهدیم که در ضلع جنوبی آن قسمتی از حصار شهر قرار گرفته است. این پل بند با شماره ۴۲۱۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده .است
بند دختر
ٔبند دختر در آخرین تنگه کوهستانی که رود کارونازآن عبور کند، می بنا شده است
بند دارا
.بند دارا در منطقه میاناب و بر روی رود گرگر ساخته شده و مربوط به دوران هخامنشیان است

 

 


 


ویدئوهای مشابه

نظر خود را ثبت کنید

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
تلویزیون گردشگری

تلویزیون اینترنتی کردشگری با به اشتراک گذاشتن ویدئو از نقاط مختلف و بکر ایران شما را با ایران و جهان از نزدیک آشنا میکند و راهکارهای گسترش صنعت گردشگری را در ایران و نقاط دیدنی جهان بررسی میکند و راهکارهای سفر ارزان را به شما آموزش میدهد.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان آرپا
تلفن : ۰۹۱۲۲۰۵۱۰۵۸
پست الکترونیکی: tvsafar.info@gmail.com